Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Få mere værdi ud af dine energidata

Ofte har virksomheder ikke den nødvendige kapacitet eller kompetencerne til at udvælge de rigtige data og bruge dem korrekt. Måledata skal give mening, men hvad betyder det?

Evnen til at opsamle og bruge data fra produktionsanlæg til procesoptimering er på dagsordenen i mange virksomheder. Virksomheders konkurrenceevne kobles til deres digitale parathed, og de mødes med ønsker og krav om data fra mange sider – data der kan omsættes til viden, energieffektivisering og besparelser. Der følger dog visse udfordringer med.
Der tales mere og mere om data, der kan vise muligheder for indsigt, optimering, effektivisering og besparelse. Der er store forventninger – og i nogle tilfælde krav – til virksomheders digitale parathed og evne til at opsamle og bruge data, der kan dokumentere processer og vise værditilvækst. Men er data overhovedet tilgængelig? Hvordan udvælges de rigtige parametre at registrere? Og hvordan måles de? Energieffektivisering bruges her som eksempel, men metoden er generel og kan anvendes på andre områder som for eksempel produktivitet, miljø og støj.

Data koster
Data fra digitale systemer som økonomi- og produktionsplanlægningssystemer er måske allerede tilgængelige, men målinger i den ”analoge”, fysiske verden koster penge - både i etablering og vedligehold samt anvendelse og analyse. Så hvordan afgør man værdien af et målepunkt, om det skal etableres, og hvor tit det skal logges? Og hvordan med kravene til nøjagtighed og dermed vedligehold og kalibrering? Alle disse forhold har en omkostning, som skal balancere med gevinsten ved at anvende de valgte data.

Undgå at drukne i data
Signalkæden – vejen fra fysiske parametre over målingen til visning og registrering af værdien – dækker over målinger, der opsamles og transmitteres via forskellige kommunikationsformer til kontrolcentret. Her præsenteres de for eksempel i et SCADA-system – ofte som digitale værdier. Flere målere i processystemet betyder en markant øget mængde af data. Ønsket er at give større muligheder for optimering/effektivisering på tværs af værdikæden, men der er en risiko for at udbyttet ikke står mål med investeringen, og at man ”drukner i data”, som man ikke anvender.

Kræver aktiv handling
Industri 4.0 er kendetegnet ved integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Ideen er at opsamle data og kæde dem sammen på tværs af virksomhedens værdikæde uafhængigt af geografi for at skabe og synliggøre muligheder for værditilvækst og dermed forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Men det kræver aktiv handling at skaffe data.

Politiske vinde
Virksomheder skal ikke kun tage stilling til intern værditilvækst og drift. I 2012 blev Energieffektiviseringsdirektivet indført, som fastlagde rammerne for en forbedring af energieffektiviteten med 20 procent af det forventede energiforbrug i 2020 og 27 procent i 2030, og i 2014 blev det obligatoriske energisyn indført for virksomheder med mere end 250 ansatte som en del af EU's energi- og klimapolitiske målsætning.
Et energisyn er en kortlægning af virksomhedens energiforbrug og skal som udgangspunkt omfatte både bygninger, proces og transport. Formålet er at vise muligheder for at nedsætte og optimere virksomhedens energiforbrug – ofte med besparelser. For at opfylde kravene for energisynet skal virksomheden levere ”ajourførte, målte og sporbare driftsdata” for energiforbruget. Der stilles altså krav til virksomhedernes databaserede viden og indsigt om proces og energistrømme.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 6, 2019.

fredag den 26. juli 2019

Relaterede artikler

 • Vi skal bruge mindre energi i vores bygninger mandag den 25. 2019

  Der er et stort potentiale for energieffektivisering af ældre bygninger, der udgør 65 procent af alle danske bygninger.

  Læs artiklen
 • Flodheste sluger energi tirsdag den 29. oktober 2019

  Zoologisk Have København investerer i nye energibesparende løsninger. To maskinmestre har det daglige ansvar for de tekniske anlæg, herunder nye vandbehandlingsløsninger som medfører store besparelser.

  Læs artiklen
 • Studerende tjekker energien hos Givskud Zoo mandag den 07. oktober 2019

  3 studiegrupper fra Aarhus Maskinmesterskole har i foråret samarbejdet med Givskud Zoo-Zootopia for at undersøge, hvordan Givskud Zoo-Zootopia’ projekt om at blive mere energioptimerende og bæredygtige skrider frem. Ifølge direktøren kan samarbejdet rykke Givskud Zoo-Zootopia’ grønne profil fremad.

  Læs artiklen
 • Studerende fandt energibesparelser på vandværk onsdag den 02. oktober 2019

  Kasper Retvig Jensen viste vej til energibesparelser på Follerup Vandværk i Fredericia under sin praktiktid. TREFOR Vand vil nu bruge løsningen til at optimere processerne på vandværket.

  Læs artiklen
 • Stenene holder på varmen torsdag den 22. august 2019

  Et EUDP-projekt har udviklet en løsning på en af den grønne omstillings store udfordringer: Billig og miljøvenlig lagring af vedvarende energi. Løsningen er granitsten opvarmet til 600 grader celsius.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.